Stor hälsokontroll

Vår hälsokontroll innehåller provtagningar, mätningar, hälsoprofilbedömning samt läkarundersökning och rådgivning. Samtliga hälsokontroller resulterar i ett hälsointyg innehållande resultat och, åtgärdsförslag.
803
1014
1028