Landstinget i Uppsala


TMU

Vi utför på uppdrag från landstinget TMU, Team Medicinsk Utredning.

Friskvårdarna har sen 90-talet arbetat med medicinska utredningar, i första hand på uppdrag från Försäkringskassan och nu sen 2011 på uppdrag av Upplands läns landsting.

I vårt team har vi

  • Företagsläkare som även är specialist i allmänmedicin
  • Sjukgymnast/ ergonom som arbetat med rehabilitering sen 1983
  • Leg. arbetsterapeut som även är verksam på utbildning för arbetsterapeuter
  • Leg psykolog med långvarig erfarenhet.
802
1036