Hälsoprofil

I hälsoprofilen räknar vi efter en cykeltest bl a ut Din aktuella konditionsnivå - Ditt testvärde och  maximala syreupptagningsförmåga, vi beräknar skelettvikt, fettfria kroppsvikt samt idealvikt och mäter Ditt blodtryck.

Med dessa redskap kan vi följa Din utveckling
och optimera Din träning.

Kan kompletteras med sköterskeundersökning

Vi har även en mer omfattande profil, Friskprofil, i vilken ingår utöver hälsoprofilen även en analys av aktuellt stressbeteende samt en manuell undersökning av aktuellt fysiskt status.


805
1003