Friskprofil

Vår friskprofil syftar till att ta fram Dina friskfaktorer. Vi använder oss av hälsoprofilen, analys av aktuellt stressbeteende samt en manuell undersökning av aktuellt fysiskt status. Kan kompletteras med sköterskeundersökning

805
1003
1026