Försäkringskassan

Sedan mitten av 90-talet arbetar vi med arbetslivsinriktad rehabilitering såväl individuellt som i grupp. Vårt team av företagsläkare, psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast genomför TMU, Team Medicinska Utredningar, på uppdrag av landstinget i Uppsala län

Vi arbetar med stressrelaterade besvär / utbrändhet där vi utbildar samt utarbetar  personliga handlingsprogram. Även här har vi ramavtal med ovanstående län.

Vi arbetar förebyggande tillsammans med lokala företag och försäkringskassa.
802
1001