Arbetsmiljö

Arbetsmiljösupport

  • Hjälp med lagar och förordningar
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Rutiner vid sjukfrånvaro
  • Rehabiliteringsstöd
  • Ergonomisk genomgång av arbetsplatser
  • Utbildningar

Hälsokontroller

  • Stor
  • Liten

Vi kan erbjuda er en sKräddarsydd företagshälsovård utifrån era behov då vi idag är en komplett företagshälsovård

803
1018